Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /web/htdocs5/nadaceprozivotcz/home/www/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 29

NADAČNÍ FOND PRO ŽIVOT

POMÁHÁME
RODIČŮM SAMOŽIVITELŮM, DĚTSKÝM DOMOVŮM
A SENIORŮM

Vytváříme prostor pro důstojný a naplněný život

CO SE U NÁS DĚJE?

Předávání vánočních dárků v Dětském domově Radkov

Stejně, jako loni, tak i letos jsme vyrazili do Dětského domova Radkov a to za jediným účelem, vykouzlit dětem úsměv na tváři. Za laskavého přispění sponzorů ale hlavně díky dobrosrdečnosti lidí, kteří vánoční dárky, jenž si děti samy namalovaly,  vybrali a zakoupili,...

číst více

Sbírka na „Náš dětský den“ na DONIO.CZ

I letos jsme pro Vás a hlavně pro děti z dětských domovů, postižené, děti postižené válkou, ale také pro děti ze široké veřejnosti připravili "Náš dětský den”. Akce se bude konat 10.9.2022 v Bělé pod Bezdězem. Přispět můžete zde: www.donio.cz/detskyden Díky vybraným...

číst více

Druhý ročník Dětského dne v Bělé pod Bezdězem

Tak jak jsme slibovali po minulém dětském dni, připravili jsme pro Vás druhý ročník našeho Dětského dne v Bělé pod Bezdězem. Tentokrát s podporou společnosti EMIL FREY, která zde oslaví 30 let od svého založení. Již brzy se budete dozvídat další podrobnosti.  ...

číst více

Pomozte nám splnit dětské sny.

Říká se, že jednou z věcí, kterou nám nikdo nemůže sebrat, jsou zážitky. Zážitky, které si pamatujeme, a ovlivňují nás celý život. Někdo měl štěstí a zážitky v životě jsou tím příjemným, na co rád vzpomíná, bohužel ne o každém z nás se to dá říct. Je mezi námi spousta...

číst více

Víkend v Dětském Domově Radkov

Jak jsme zmínili ve dřívějším příspěvku, dne 30. dubna jsme navštívili dětský Domov Radkov za účelem velkého fotbalového zápasu mezi týmem Nadačního Fondu a týmem DD Radkov. Rozhodli jsme se s dětmi a jejich vychovateli strávit celý víkend a bylo nám jasné, že jen...

číst více

O NADAČNÍM FONDU PRO ŽIVOT

Jsme tu pro rodiče, kteří zůstali na všechno sami a hledají způsob, jak dětem vytvořit fungující zázemí. Jak pracovat a při tom se postarat o děti. Jak zaplatit kroužky nebo pomůcky do školy, když všechny peníze stačí sotva na bydlení a jídlo. Jak se postavit na vlastní nohy po odchodu z azylového domu, nebo kam vůbec jít.

Snažíme se také podporovat a pomáhat dětským domovům, a to nejen materiálně, ale i zprostředkováním zážitků pro děti a jejich vychovatele.

Pomáháme seniorům, kteří nechtějí zažívat samotu, pocity zbytečnosti a nemohoucnosti. Jsme tu pro všechny seniory, kteří touží po společnosti, naplnění a začlenění do života v rámci svých možností.

Všem skupinám poskytujeme nejen finanční podporu, ale především možnost setkávání, dialogu a předávání zkušeností.

Jde nám o to vrátit do života smysl, radost a pocit sounáležitosti, který přirozeně funguje v rodině.

Budeme rádi, když se nám podaří přinést do života radost a oporu všem, kdo ji hledají. A budeme rádi za všechny, kdo se rozhodnou pomáhat s námi.

Dva jsou více, než jeden, aneb jak to všechno začalo a kde se vzal Nadační fond PRO ŽIVOT a proč navázal spolupráci zrovna s Nadací Denisy Rohanové?

Píše se rok 2018 a pan Martin Kolář se setkává s manželi Zevlovými, kteří původně pocházejí
z Českých Budějovic. Postupně přichází na to, že pan Kolář je úspěšný podnikatel,
který se pohybuje v byznysu po mnoho let, má za sebou spoustu úspěchů v reklamním
a marketingovém světě, orientuje se na tiskový servis a PR, má srovnané hodnoty svého života a zachovává si pozitivní duševní postoj.

Vzájemné setkání inspirovalo Zevlovy natolik, že se rozhodli pro založení nadačního fondu, který se zaměří na pomoc druhým lidem, a to zejména maminkám, které zůstaly na vše samy
a hledají způsob, jak dětem vytvořit fungující zázemí. Jak se postavit na vlastní nohy
po odchodu z azylového domu, nebo kam vůbec jít. Navíc se snaží propojit generace mezi sebou, protože věří, že mladší lidé mohou inspirovat starší, naopak starší generace
je zásobárnou zkušeností, životních příběhů a může předat cenné a léty ověřené rady
do života. Odtud se vzal název PRO ŽIVOT a 9. října 2020 se zrodil nadační fond. V dubnu 2021 společně rozvíjí spolupráci, kde pan Kolář využívá své znalosti v marketingu a PR a pomáhá s vyhledáváním partnerů, sponzorů a propagací.

Během letošního roku se Martin Kolář seznámil s Denisou Rohanovou a Martinem Říhou.
Paní Denisa působí pět let jako prezidentka České asociace povinných, která se zaměřuje
na pomoc lidem, kteří se ocitli ať už vlastní nebo cizí vinou v dluzích či exekuci a chrání jejich zákonná práva. Asociace byla založena v roce 2016 jako protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů, aby pomohla vybudovat takový systém vymáhání pohledávek, který by vedl k vytvoření rovnováhy právní ochrany obou stran řízení. Pro Denisu byl jako další logický krok – založení vlastní nadace NADERO (pozn. Nadace Denisy Rohanové), kde se zaměří nejenom na pomoc lidem v exekuci, ale bude poskytovat pomoc i jiným lidem, kteří jsou jakkoli zkoušeni životem. Funkce ředitele nadace se rád ujal Martin Říha, který jakožto válečný veterán
a nositel nejvyššího policejního vyznamenání „Za statečnost“ a také vyznamenání
„Za záchranu života“ má blízko k pomoci dalším hrdinům, kteří při své obětavé pomoci druhým utrpěli zranění, která jim znemožnila plnohodnotný život a zabezpečení vlastní rodiny.
Jak už asi vyplývá, spojující prvek je zde pan Martin Kolář, který se rozhodl seznámit a propojit manžele Zevlovy spolu s Denisou Rohanovou a Martinem Říhou. A dál?

Dostáváme se do finále

Dva jsou více, než jeden nebo v jednotě je síla…určitě jste se s těmito pojmy již setkali.
Pokud zabrousíme do sportu, je tam běžné, že úspěšní jsou ti, co „táhnou za jeden provaz“.
A proč toho nevyužít u nadací nebo podobných organizací? Jistě, určitá individualita zůstává zachována, obě organizace mají různé dílčí cíle, záměry, specializace. Nicméně nejdůležitější cíl nás spojuje.


A to je touha pomáhat.

Proto vznikla myšlenka propojení a vzájemné spolupráce mezi organizacemi PRO ŽIVOT
a NADERO.

----- Oddělovač -----

DÍKY VÁM JSME ROZDĚLILI

--- --- Kč

JAK POMÁHÁME MAMINKÁM?

NABÍDKA PRÁCE

Spolupracujeme s firmami, které nabízejí pracovní příležitosti.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

  Bydlení v bytových prostorách NF pro maminky, které odcházejí z azylových domů a potřebují přechodné bydlení na dobu, než se postaví na vlastní nohy.

DĚTSKÁ SKUPINA

Momentálně připravujeme…

FINANČNÍ POMOC

Příspěvky na školní i mimoškolní aktivity dětí. Např. školy v přírodě, školní pomůcky, kroužky, oddílové a sportovní aktivity, jazykové kurzy, příspěvky na tábory nebo zájmovou uměleckou činnost.

JAK POMÁHÁME SENIORŮM?

FINANČNÍ POMOC

Příspěvky na léky, rehabilitace, nebo zajištění nezbytné péče.

POMŮCKY

Nákup zdravotnických pomůcek, potřeb a vybavení, které pomáhají udržet soběstačnost nebo jsou nezbytné z hlediska osobních potřeb.

DUŠEVNÍ PODPORA

Nabízíme seniorům možnost zapojit se do společnenského života a fungování komunitního centra. Je to otevřený prostor pro dialog a nalezení uplatnění v rámci vlastních možností a prožítí naplněného stáří.

POMÁHÁME NEZISKOVÝM A PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

V současné době spolupracujeme s Azylovým domem v Horáčkově ulici na Praze 4. Zároveň úzce spolupracujeme se spolkem Společnou cestou, podporujeme Dětský domov Radkov a Domov pro seniory Chodov.

V minulosti jsme několikrát pomohli Fondu ohrožených dětí Klokánek. Podílíme se především poskytováním finančních prostředků na konkrétní účely.

Veškeré Vaše dary jsou dobrovolné, razíme heslo „Dej dar – dostaneš Dar“

Dar v hodnotě 649,- Kč – tričko

Dar v hodnotě 349,- Kč – hrneček

Dar v hodnotě 999,- Kč – svíčka v kokosu

Dar v hodnotě 799,- Kč – svíčka ve sklenici

Dar v hodnotě 1.199,- Kč – dvojitý dar, 2ks svíčky ve sklenici

Dar v hodnotě 199,- Kč – náramek

Dar v hodnotě 99,- Kč – magnetka

Dary zasílejte pouze na náš transparentní účet, do poznámky vepište telefonní číslo.

Spojíme se s Vámi a domluvíme předání Daru.

Přímý prodej Darů zajišťuje společnost MCG, www.mcgsro.cz.

Pokud máte zájem o některý z našich produktů, neváhejte nám napsat!

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK

ZÁŠTITA

Spolupracujeme s orgány státní sociální správy, OSPOD. Všechny naše aktivity spojené s pomocí znevýhodněným maminkám i seniorům probíhají pod jejich patronací tak, aby se pomoc dostala potřebným jednotlivcům.

Společně s orgány OSPOD rovněž zajišťujeme bezpečný prostor při setkávání maminek, dětí a seniorů tak, aby na základě navázané důvěry nebylo možné žádným způsobem tento vztah zneužít na osobní, finanční, majetkové ani právní úrovni.

CHCETE POMÁHAT?

Máte chuť pomáhat? Způsobů je víc, je jen na Vás, jaká forma pomoci Vám dává smysl.

Chcete-li se zeptat nebo máte návrh na nefinanční pomoc nebo nabídku spolupráce, ozvěte se nám. Ceníme si každé pomoci.

 

 • Nadační fond PRO život, pomoc PRO rodiče samoživitele a seniory
 • Sídlo: Nad lesním divadlem 1318/21, Braník, 142 00 Praha 4
 • IČO: 095 90 919
 • Bankovní spojení: 2201889159/2010
 • Zastoupen ředitelkou: Lucií Bednářovou

SEZNAMTE SE S NÁMI

  CESTA K ZALOŽENÍ NADAČNÍHO FONDU PRO ŽIVOT

 

Na dobročinné a neziskové organizace jsem celý život nahlížela poněkud nedůvěřivě. Hlavou se mi honila spousta otázek jako „Opravdu mé peníze dostanou ti, pro které jsou vybírány, nebo skoro vše připadne na organizaci a na provoz dané společnosti? A jak můžu vůbec vědět, že se nejedná o nějaký podvod?“. Dle mého bych se moc nemýlila, kdybych tvrdila, že takto uvažuje drtivá většina lidí.

 

Zřejmě představa, že bych se jako matka tří dětí někdy mohla ocitnout v situaci bez domova a bez možnosti obrátit se na mé blízké či známé, ve mně vzbudila vlnu různých emoci jako strach, zvědavost ale také údiv, jak to tyto maminky a rodiny mohou zvládnout. Proto jsem se rozhodla zapátrat po různých nadacích, charitách a zjistit, jak to vlastně všechno funguje a vzniká. Nejvíce mně právě zaujaly osudy žen s dětmi, které se dostaly do nelehké životní situace, nehledě na to, zda si to přivodily samy, či se jim pouze sešlo více nešťastných událostí najednou.

 

Začala jsem tedy jedním Azylovým domem, který jsem pravidelně navštěvovala a podporovala. Nejčastěji potravinami a drogerií. Už po pár návštěvách jsem věděla, že tato pomoc je něco, co mně naplňuje a chci se do pomoci zapojit ještě více.

Definitivně mne o tom přesvědčil srdceryvný příběh paní Martiny, který jsem si odnesla z návštěv v azylovém domě. Život tam opravdu není vůbec jednoduchý… i tady musí lidé platit poměrně vysoký nájem, a také dodržovat přísná pravidla. Nehledě na to, že jde pouze o krátkodobé řešení. Po roce musí azylový dům opustit. Většinou ale tyto maminky nejsou schopny uplatit nový byt s kaucí, a se vším co k tomu patří. Jsou tak odkázány na naději, že pro ně bude místo v nějakém jiném azylovém domě. Pokud se těmto maminkám nepodaří najít jiný azylový dům, děti často končí v dětském domově nebo podobném zařízení typu Klokánek a maminka na ulici.

Pro tyto rodiny je ale klíčové opětovné začlenění do společnosti, pocit sounáležitosti a prostě to, že stojí pevně na svých vlastních nohou i s celou svojí rodinou.

 

Samozřejmě jsem si vědoma, že i v důchodovém věku by měli lidé žít důstojně a pokojně.

 

Na tento popud jsem dala dohromady tým skvělých lidí a založila nadační fond Pro Život, který se zaměřuje nejen na pasivní pomoc formou finančních darů, ale především se snažíme pomáhat aktivně, např. hledáním vhodného zaměstnání pro rodiče, pomoc s hledáním a zařizováním bydlení po odchodu z azylového domu,  zprostředkováním zážitků pro děti, možností vzájemného setkávání, dialogů a předáváním zkušeností napříč generacemi.

 

Snem nadace do budoucna je postavit dům na pomezí azylového a nájemního, který bude poskytovat pomoc všem potřebným.

Neskromně věřím, že jednou se našemu nadačnímu fondu, s pomocí všech dobrých lidí kolem, tento sen podaří naplnit!

 

Pojďme spolu zkusit změnit systém!

                                                                                           Petra – tvůrce projektu NF Pro Život

 

KONTAKT

Chcete nás podpořit? Nabídnout pomoc nebo pomoc sami hledáte? Ozvěte se nám, těšíme se na Vás!

 • Nadační fond PRO život, pomoc PRO rodiče samoživitele a seniory
 • Sídlo: Nad lesním divadlem 1318/21, Braník, 142 00 Praha 4
 • IČO: 095 90 919
 • Bankovní spojení: 2201889159/2010
 • Zastoupen ředitelkou: Lucií Bednářovou

  DĚKUJEME

  Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Našimi hlavními partnery jsou:

  Podívejte se na náš transparentní účet

  Translate »